Vaak een onderschoven kindje.

Een OR lid vragen deze taak op zich te nemen is niet fair!
Het laten afhangen van iemand die tijd en zin heeft uit de organisatie is niet handig.

Een professionele notulist maakt het verslag naar wens: van korte actielijst tot woordelijk verslag.

Anne Marie houdt van taal en van verslagen maken, maar heeft ook een groot netwerk van collega ambtelijk secretarissen die met plezier een vergadering notuleren.