Steun en toeverlaat van de OR.

Ondersteunt alle facetten van het medezeggenschapswerk.

Van archiveren tot inhoudelijk adviseren bij ingewikkelde trajecten.

De inzet varieert naar de behoefte van de OR: incidenteel op afroep, een aantal uren structureel per week of per maand en alles daar tussenin.