Hoe mooi zou het zijn dat je met een hele nieuwe OR in een hele nieuwe organisatie de medezeggenschap op de meest ideale manier in zou richten.

In de praktijk gaan de meeste OR-en echter aan de slag op de wijze zoals dat vaak al jaren gebeurde.
De tijd nemen om na te denken over de interne organisatie van de OR loont!

Er wordt een goede basis gelegd om verder te bouwen aan professionaliseren van de OR. Anne Marie ondersteunt bij het zoeken naar de meest effectieve, maar vooral ook plezierige manier van werken, waarbij  altijd rekening wordt gehouden met de bedrijfsomstandigheden en de wensen van de OR.